Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2017 roku

Gmina Kargowa już po raz siódmy przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2017 r. zadanie finansowane jest w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Zadaniem objęto demontaż wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację falistych płyt azbestowo-cementowych z czterech nieruchomości położonych na terenie Gminy Kargowa oraz z dziewięciu nieruchomości odebrano luzem złożone na nieruchomości faliste płyty azbestowo-cementowe. Wyroby zawierające azbest zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych prowadzone przez INNEKO Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.

Celem zadania było usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów zawierających azbest, który odznacza się dużą odpornością na działania chemiczne, ścieranie i wysoką temperaturę. Zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi, jego działanie może ujawnić się nawet po wielu latach. Wielkość zagrożenia zależna jest
od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu wchłaniania. Największe zagrożenie stanowią włókna występujące w trwałej postaci.

Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać,
że azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu.

W wyniku realizacji zadania przeprowadzonego na terenie Gminy Kargowa w roku 2017 unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest w ilości 30,557 Mg. Całkowity koszt zadania wyniósł 18 000,79 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (9000,39 zł) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (9000,40 zł).