Urząd Miejski

Władze gminy:
Burmistrz: Jerzy Fabiś, tel. (68) 3525107
Z-ca Burmistrza: Marta Paron, tel. (68) 3525131 wew. 45
Przewodnicząca Rady: Henryka Kamińczak, tel. (68) 3525131
Urząd Miejski Kargowa:
tel. (68) 352 51 31 - centrala łączy wszystkie stanowiska
fax (68) 352 50 29
adres
Urząd Miejski ul. Rynek 33
66 120 Kargowa
 
Urząd jest czynny w poniedziałek w godz. 7.30 - 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30, piątek w godz. 7.30 - 14.00.
Pracownicy urzędu przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.
 
Burmistrz realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kargowej określa Regulamin Organizacyjny
 
W skład Urzędu wchodzą Referaty i stanowiska:
 
 
Stanowisko,
imię i nazwisko
Telefon
pokój
Burmistrz
Jerzy Fabiś
68 3525131
68 3525107
I Piętro
pokój nr 14
Zastępca Burmistrza
Marta Paron
68 3525131
68 3525107 w. 45
I Piętro
pokój nr 16
Sekretarz Gminy
Teresa Gorzelanna
68 3525007
68 3525131 w. 34
I Piętro
pokój nr 13
Skarbnik Gminy
Maria Szewczyk
68 3525009
68 3525131 w. 32
I Piętro
pokój nr 23
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego, kadry, edukacja, kultura i sport
Alicja Bocheńska
68 3525131 w. 46
I Piętro
pokój nr 12
Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych
Kierownik
Gospodarka Gruntami  i Ochrony Środowiska
Marta Paron
68 3525131 w. 45
I Piętro
pokój nr 16
Planowanie przestrzenne, gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Alicja Zdanowicz
68 3525131 w. 38
Parter
pokój nr 8
Rolnictwo, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, gospodarka odpadami komunalnymi
Stanisław Lewkowicz
68 3525131 w. 49
Parter
pokój nr 8
Gospodarka Gruntami
Elwira Wawrzyniak
68 3525131 w. 36
Parter
pokój nr 8
Inwestycje, fundusze UE, zamówienia publiczne, drogownictwo
Roman Leszczyński
68 3525131 w. 50
I Piętro
pokój nr 21
Pomoc administracyjna
Marta Kamrowska
68 3525131 w. 56
I Piętro
pokój nr 21
Informatyk, ewidencja działalności gospodarczej
Michał Jaskulski
68 3525131 w. 51
I Piętro
pokój nr 18
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Kierownik
Teresa Gorzelanna
68 3525131 w. 34
I Piętro
pokój nr 13
Ewidencja ludności, dowody osobiste
Magdalena Żurawiecka
68 3525131 w. 39
Parter
pokój nr 2
Obsługa Rady Miejskiej i Sołectw, archiwista
Alicja Żachowska
68 3525131 w. 37
I Piętro
pokój nr 19
Sekretariat
Katarzyna Antoniewicz
68 3525131 w. 55
I Piętro
pokój nr 15
Promocja, Pełnomocnik Informacji Niejawnych
Barbara Pajcz
68 3525131 w. 31
Parter
pokój nr 8
Referat Finansowy
Kierownik
Maria Szewczyk
68 3525131 w. 32
I Piętro
pokój nr 23
Księgowość budżetowa
Ewa Tomiak
68 3525131 w. 35 I Piętro
pokój nr 22
Księgowość budżetowa
Justyna Sobstyl
68 3525131 w. 53
I Piętro
pokój nr 22
Pomoc administracyjna
Marzena Dominiczak
68 3525131 w. 35
I Piętro

pokój nr 22

Obsługa finansowa oświaty
Halina Pacyna
68 3525131 w. 40
Parter
pokój nr 5
Wymiar podatków
Wioletta Łukomska
68 3525131 w. 42
Parter
pokój nr 3
Księgowość podatkowa
Barbara Janczałek
68 3525131 w. 42
Parter
pokój nr 3

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Teresa Balicka - Suwała

68 3525131 w. 41
Parter
pokój nr 4