Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej po remoncie

W poniedziałek 6 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Kargowej odbyła się uroczystość otwarcia sali gimnastycznej po remoncie. W wydarzeniu wzięli udział: przewodnicząca Rady Miejskiej Henryka Kamińczak,  burmistrz Jerzy Fabiś, zastępca burmistrza Marta Paron wykonawcy remontu: Wiesław Borkowski i Sławomir Kleniewski, przedstawiciele Policji oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice. Zaproszenie przyjął również starosta powiatu zielonogórskiego Dariusz Wróblewski. Po wprowadzeniu sztandaru  dyrektor Zbigniew Michalski powitał gości oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji. Podkreślił szczególne zaangażowanie władz gminy, bez których nie byłoby tak wspaniałych efektów.  Gmina przeznaczyła na remont 30-letniej sali gimnastycznej 150 tysięcy złotych. Burmistrz przypomniał historię koncepcji przeprowadzonej modernizacji sali gimnastycznej i szukania środków na zwiększony zakres inwestycji. Goście uczestniczący w uroczystości w swoich wypowiedziach podkreślali znaczącą poprawę bezpieczeństwa uczniów, życząc radosnego i bezpiecznego korzystania z sali oraz osiągania wyników sportowych na wysokim poziomie. Wręczyli uczniom zestawy pięknych piłek sportowych. Ważną przesłanką do podjęcia decyzji o gruntownym remoncie sali gimnastycznej były wyniki sportowe naszych uczniów. Za wybitne osiągnięcia sportowe uczniowie Szkoły Podstawowej w Kargowej zajęli drugie miejsce w województwie.  W roku 2016/17 nasza Gmina zajęła II, a SP III miejsce w województwie w klasyfikacji Generalnej Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

Doniosłym elementem uroczystości było przecięcie okolicznościowej wstęgi. Wstęgę przecinali również uczniowie, przedstawiciele samorządu szkolnego. Po wyprowadzeniu sztandaru wszyscy obecni zostali zaproszeni na część artystyczno-sportową w wykonaniu członków Samorządu Uczniowskiego, uczennic klasy III d oraz członkiń szkolnego koła akrobatycznego. Uroczystość oraz program artystyczny ,,W zdrowym ciele - zdrowy duch..." przygotowała opiekunka Samorządu Uczniowskiego Monika Milczyńska przy współpracy Mai Wasilewskiej. Pokaz akrobatyczny opracowała nauczycielka wychowania fizycznego Grażyna Omieczyńska. Mamy nadzieję, że wyremontowana sala gimnastyczna zadowoli wszystkich, a najbardziej oczywiście uczniów, którzy jeszcze chętniej będą uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych. Zabierający głos nauczyciel wychowania fizycznego Jerzy Radkiewicz wyraził tezę, że uczniowie SP wynikami sportowymi zasłużyli na przeprowadzenie takiego zakresu remontów i wyasygnowanie niemałych środków z kasy gminy.

W 2015 roku remontu doczekało się boisko szkolne, z bieżnią. Zostały wycięte i wykarczowane rosnące olbrzymie topole, które korzeniami przerastały bieżnię i płytę boiska. Wyrównana została  płyta boiska i  na nowo zasiano trawę. Zaś na nowej podbudowie ułożono tartanową nawierzchnię bieżni. Całość została ogrodzona. Wartość inwestycji wyniosła 460 tysięcy zł, z czego 120 tysięcy zł udało się pozyskać z Ministerstwa Sportu. Dzisiaj mini stadion szkolny zyskał nie tylko na funkcjonalności ale również na estetyce i wyglądzie. Doskonale służy prawie 400 dzieciom i młodzieży Szkoły Podstawowej w Kargowej.