Uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kargowa

 

W dniu 7 kwietnia  2013 r. odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego średniego  samochodu ratowniczo -  pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej, na który jednostka czekała od kilkudziesięciu lat. Wóz strażacki marki Renault kosztował 630 tys. złotych  z czego  85 % zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12,30  mszą św. w Kościele p.w. Maksymiliana Kolbe. Po mszy świętej nastąpił przemarsz jednostek OSP z Gminy Kargowa, zaproszonych gości, władz samorządowych  i mieszkańców na rynek przed Ratuszem,  gdzie  nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Wśród przybyłych gości byli: Bożena Sławiak poseł RP,  Jan Świrepo wojewoda lubuski, Ryszard Górnicki wicestarosta Powiatu Zielonogórskiego, Bogdan Nowak zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu  Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Maciej Kałuski zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, mł. bryg Dariusz Mach  komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, bryg. mgr inż. Mariusz Bieława zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej w Zielonej w Zielonej Górze, ksiądz proboszcz Marek Pietkiewicz, wikary Marcin Bobowicz, Natalia Pawlak prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, prezesi i poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Kargowa oraz mieszkańcy.  Istotnym elementem uroczystości było poświęcenie pojazdu przez księdza proboszcza Marka Pietkiewicza w trakcie którego życzył strażakom, by nowy pojazd pomagał im w odpowiedzialnej pracy, był rzadko wykorzystywany w akcjach ratunkowo-gaśniczych, a częściej w celach szkoleniowych i reprezentacyjnych.

Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski  w swoim wystąpieniu podkreślił, iż wydarzenie to jest ważne nie tylko dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kargowej, ale przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców gminy Kargowa. Użytkownikom wozu - strażakom z Kargowej życzył bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych, oraz by święty Florian  zawsze nad nimi czuwał.

Matka chrzestna Agnieszka Kędziora wraz z opiekunem dokonała przecięcia wstęgi, odczytała imiona - „Józef Ignacy” nadane pojazdowi i dokonała chrztu polewając samochód szampanem. Nadane  imiona mają upamiętniać nieżyjących zasłużonych strażaków panów Józefa Rzepkowskiego i Ignacego Pacyny. Imiona zostały przyjęte uchwałą na posiedzeniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kargowej Andrzej Pacyna i druh Paweł Sita podziękowali  w imieniu całej jednostki za przydzielony samochód równocześnie zapewniając, że  będą o niego dbali należycie, aby służył jak najdłużej naszemu społeczeństwu.

Poniżej listy gratulacyjne.