Uroczyste nadanie tytułu „Honorowego Obywatela gminy Kargowa” Zbigniewowi Horbowemu

W dniu 28 października 2019 r. w Mediatece w Kargowej odbyła się uroczysta XII sesja Rady Miejskiej, na której wręczono akt nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kargowa” dla śp. profesora Zbigniewa Horbowego – byłego mieszkańca gminy Kargowa. W spotkaniu uczestniczyli rodzina i znajomi zmarłego, Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz mieszkańcy Kargowej. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Łukasz Pokorski, który  odczytał uchwałę z dnia 7 października 2019 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kargowa”, a następnie oddał głos Pani Jadwidze Onoszko, która dokonała prezentacji osoby profesora, przenosząc wszystkich do Jego młodzieńczych lat. We wspomnieniach Zbigniewa Horbowego przywołał również Z-ca Dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze dr Longin Dzieżyc.

Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem Kargowej na ręce małżonki zmarłego profesora Horbowego złożyli akt nadania „Honorowy Obywatel Gminy Kargowa” wraz z  medalem.

Podczas uroczystego spotkania można było obejrzeć wystawę szkła wykonanego przez profesora Zbigniewa Horbowego udostępnioną przez Dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Pana Leszka Kanię.