Tylko idź. Nic więcej

Tylko idź. Nic więcej.

Źródło: Tygodnik Krąg