Turniej sportowo-rekreacyjny Uniwersytetów Trzeciego Wieku Powiatu Zielonogórskiego

W dniu 8 grudnia br. w Hali Olimpia w Babimoście odbył się V Turniej sportowo-rekreacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Zielonogórskiego pod patronatem Starosty Zielonogórskiego.  W zmaganiach sportowych przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego Zdzisława Krupę i Leszka Radoma uczestniczyły trzy 20-osobowe zespoły UTW Sulechów, Kargowa i Babimost oraz burmistrzowie tych gmin. Każda z konkurencji: kręgle, rzuty do kosza, ringo, trafianie lotkami do celu – była oddzielnie punktowana. Burmistrzowie zmagali się w zbieraniu piłeczek w rękawicach bokserskich. Ostateczną ocenę stanowiła łączna ilość punktów – różnice były niewielkie. I miejsce zajęła Kargowa, II – Babimost, III – Sulechów. Na zakończenie turnieju wręczono puchary ufundowane przez Starostę Dariusza Wróblewskiego. Poczęstunek został przygotowany przez UTW Babimost i Kargowa. Turniej był świetną zabawą, której celem była aktywizacja seniorów i zachęcenie ich do aktywności fizycznej, a także integracja mieszkańców powiatu.