TRZECI BIEG PRINCESSY

Dnia 20 Czerwca 2015r. o godzinie 13.30, podczas Święta Czekolady w Kargowej, odbędzie się TRZECI BIEG PRINCESSY.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Biegu.

Wypełnij elektroniczny formularz na: www.bieg-princessy.5v.pl

 

Formularze zgłoszeniowe (do druku), Regulamin Biegu oraz mapa, z trasą Biegu, poniżej.

Każdy uczestnik III Biegu Princessy jest zobowiązany dostarczyć podpisany formularz zgłoszeniowy w formie papierowej do Biura Biegu (w dniu Biegu).

Zgłoszenia przyjmowane są do 15.06.2015r.

ZAPRASZAMY!!!

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

TRASA BIEGU