Trwają Konsultacje Społeczne dotyczące PSUiKZP Gminy Kargowa

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kargowa,

przypominamy, że do końca sierpnia trwają Konsultacje Społeczne dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa. W związku z tym, uruchomione zostały punkty konsultacyjne w sołectwach.

Plan spotkań punktów mobilnych:

2.08.2021 r. godz. 18.00 - sala wiejska w Chwalimiu,

3.08.2021 r. godz. 17.00 – sala wiejska w Starym Jaromierzu,

4.08.2021 r. godz. 17.00 – sala wiejska w Karszynie,

5.08.2021 r. godz. 17.00 – sala wiejska w Smolnie Wielkim,

6.08.2021 r. godz. 9.00 – Rynek Miejski w Kargowej,

6.08.2021 r. godz. 17.00 – Park w Wojnowie.

Zapraszamy do składania wniosków formalnych do Burmistrza Kargowej podając imię i nazwisko, nr działki , nazwę obrębu geodezyjnego oraz przeznaczenie terenu.

Zapraszamy!