Sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Jaromierzu

Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Jaromierzu składa wyrazy podziękowania wszystkim darczyńcom środków finansowych przeznaczonych na zakup strażackiego sztandaru.
Przekazując środki wyrażacie Państwo swój szacunek dla społecznej pracy, na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, strażakom zrzeszonym w OSP Stary Jaromierz. Słowa na sztandarze „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” w idealny sposób obrazują tę trudną ochotniczą służbę.
Ideały posłannictwa służebnej roli ochotników wobec społeczeństwa będą wcielane w procesie wychowawczym najmłodszym druhom, w ramach statutowych zadań OSP.
Sztandar jest dla nas świętością, symbolem patriotyzmu, stąd też zostanie zabezpieczony w specjalnej gablocie, umieszczonej w sali wiejskiej. Poczet sztandarowy OSP Stary Jaromierz będzie brał udział w uroczystościach gminnych – rocznicowych, patriotycznych i kościelnych.
Doceniając rangę i znaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej gminie znaczące wsparcie finansowe na zakup sztandaru przekazali:


1. Katrina Humborg
2. Stefan Petriuk
3. Gracjan Kiciński
4. Jarosław i Tadeusz Brychcy
5. Ewa i Ryszard Kulus
6. Jerzy Fabiś
7. Stanisław Początek
8. Mariola i Henryk Tomys
9. Kaczmarek Electric
10. Henryk Rak

Jeden z darczyńców – firma Kaczmarek Electric przekazując środki, przesłała komitetowi list popierający inicjatywę ochotników ze Starego Jaromierza.
Jego treść zamieszczony poniżej.