Spotkanie z laureatką Lubuskiego Wawrzyna Literackiego

Władze miasta w dniu 7 marca br.  spotkały się z laureatką Lubuskiego Wawrzyna Literackiego panią Zofią Mąkosą byłą mieszkanką Chwalima, autorką powieści pt. „Wendyjska Winnica. Cierpkie Grona”. Jest to powieść o Wendach z Chwalimia – ludności słowiańskiej, posługującej się językiem zbliżonym do serbołużyckiego i śląskiego. Bohaterami powieści Pani Mąkosy jest społeczność Chwalimia w latach 1938-1945.

Burmistrz pogratulował sukcesu oraz życzył  dalszej weny twórczej laureatce. Wręczył również  upominki promocyjne oraz kwiaty.  W spotkaniu uczestniczyli: Henryka Kamińczak Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kargowej, Marta Paron zastępca burmistrza,  Teresa Gorzelanna sekretarz gminy oraz mąż  laureatki Tadeusz Mąkosa.