Spotkanie w sprawie dróg wojewódzkich

Na zaproszenie burmistrza Kargowej doszło w Urzędzie Miejskim w Kargowej do spotkania z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesławem Fiedorowiczem, dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Pawłem Tonderem, kierownikiem rejonu Cezarym Nowakiem i burmistrzem Babimostu Bernardem Radnym. Tematem rozmów był stan dróg wojewódzkich – drogi nr 313 Babimost- Kargowa- Klenica, drogi nr 314 Kargowa – Świętno oraz  odprowadzenie wód deszczowych na ulicy Kościuszki w Kargowej. Wspólnie z burmistrzem Babimostu zabiegamy o dokończenie modernizacji krótkiego odcinka drogi do Babimostu, w miejscu planowanej budowy obwodnicy miasta. Ten nieco ponad 600 metrowy odcinek został pominięty  podczas remontu w 2010 r. w związku z zamiarem budowy obwodnicy. Z uwagi na zły stan jego nawierzchni, wyboistość i mniejszą szerokość pasa jezdni od zmodernizowanej części, droga ta jest zagrożeniem dla kierowców, szczególnie jadących tranzytem przez naszą gminę. Nasi goście ze zrozumieniem przyjęli argumenty za przystąpieniem do modernizacji drogi. Jak się okazuje w pierwszej kolejności konieczne będzie uzgodnienie zakresu zadania z właścicielem drogi – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Jest więc nadzieja na realizację zadania w przyszłym roku, po opracowaniu projektu technicznego przedsięwzięcia.

Droga nr 314 w kierunku do Świętna, w świetle dotychczasowych priorytetów, nie jest planowana w najbliższych latach do modernizacji z uwagi na mniejsze natężenie ruchu w stosunku do natężenia innych dróg w województwie. Będzie natomiast doraźnie remontowana, zaś pobocze będzie wyrównywane.

Zaproponowaliśmy sposób rozwiązania odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Kościuszki, bowiem istniejąca przepompownia w okresie intensywnych opadów deszczu nie może skutecznie przepompować ogromnej  kubatury wód spływających z dużej części miasta. Koncepcja polegać będzie na zbudowaniu tzw. bajpasu, czyli odprowadzenia części wód kolektorem zbudowanym prostopadle do ulicy Kościuszki, w kierunku torów na gminną działkę, na której zostałby pobudowany zbiornik odparowujący. Koncepcja ta wymaga konsultacji z fachowcami przed ewentualnym zleceniem opracowania projektu technicznego zadania.