Spotkanie Seniorów w ramach XV Lubuskiego Tygodnia Seniora i kampanii pn.”Lubuska Aktywność Obywatelska"

„ Tak warto było, warto jest .

 Chodź różnie z nami bywa.

Odwagę mieć, nie ronić łez.

Choć lat nam wciąż przybywa”

                                    / Anna Szarejko/

 

W dniu 09 października 2013 r. o godz.17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kargowej odbyło się Spotkanie Seniorów w ramach XV Lubuskiego Tygodnia Seniora i kampanii pn.”Lubuska Aktywność Obywatelska"

Spotkanie Seniorów połączone było z jubileuszem 50- lecia pożycia małżeńskiego 7 par małżeńskich, mieszkańców gminy .

W uroczystości uczestniczyli: Wiesław Krukowski przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, który w imieniu Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak złożył życzenia Seniorom i Jubilatom, Ireneusz Plechan Starosta Powiatu Zielogórskiego, Sebastian Ciemnoczołowski Burmistrz Kargowej, Krzysztof Woziński Zastępca Burmistrza, Radni Rady Miejskiej: Jadwiga Onoszko, Barbara Dębicka, Ewa Herbik, Ewa Wiśniewska, Agata Miedzińska i Grzegorz Lisiewicz, Ksiądz Sławomir Kukla Proboszcz Parafii Smolno Wielkie, Brygida Wróblewska Przewodnicząca Uniwersytetu III wieku, oraz Stanisław Pietras Przewodniczący Związku Emerytów w Kargowej.

Szanowni Jubilaci:

1.Maria i Kazimierz Bachorscy,

2.Stefania i Antoni Fitkowicz,

3.Władysława i Ireneusz Gwóźdź,

4.Anna i Bolesław Horbowi,

5.Czesława i Tadeusz Rudnikowscy,

6.Jadwiga i Antoni Lentowczyk,

7.Janina i Aleksander Kasperscy

podczas uroczystości  zostali odznaczeni medalami nadanymi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „za długoletnie pożycie małżeńskie”. Wszystkie pary zostały obdarowane przez Starostę, Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej okolicznościowymi dyplomami i upominkami. Natomiast wszystkie Panie podczas spotkania otrzymały po róży ofiarowanej przez Henryka Jagodę Radnego Rady Powiatu.

Uroczystość uprzyjemniły piosenki w wykonaniu Zespołu Kargowiacy oraz występy dzieci ze Studia piosenki i Sekcji teatralnej  przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kargowej .

Spotkanie przygotowały i prowadziły Anna Wierzbińska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Alicja Bocheńska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kargowej.