Spotkanie przedsiębiorców branży elektrycznej z dyrektorem niemieckiej firmy

Z inicjatywy burmistrza Schulzendorfu Markusa Mϋcke i burmistrza Kargowej Jerzego Fabisia, 5 września 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej odbyło się spotkanie przedsiębiorców branży elektrycznej naszego regionu z dyrektorem niemieckiej spółki z Schulzendorf  Schulzendorfer Elektro  GmbH – Panem Thomasem Audin.

Z gminą Schulzendorf współpracujemy na płaszczyźnie kultury, sportu, wymiany młodzieży i seniorów. Tym razem celem spotkania było podjęcie współpracy gospodarczej w branży elektrycznej, dlatego na spotkanie zostali zaproszeni przedsiębiorcy z branży: Marcin Ziółkowski, Łukasz Kaczmarek, Henryk Rak, Roman Mendak i Dariusz Paron. W spotkaniu uczestniczyli również Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Przewodnicząca Rady Henryka Kamińczak oraz  Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – Leszek Nowak.

Niemiecka spółka realizuje wiele projektów w Berlinie oraz na terenie Brandenburgii. Obsługują inwestycje dla hoteli, sklepów, dużych marketów, biurowców, lotnisk i wielu innych podmiotów. Są partnerem amerykańskiej firmy w dziedzinie automatyzacji, zabezpieczają komunikację, budują trafostacje, automatyzują wodociągi i oczyszczalnie ścieków w Berlinie. Mogą poszczycić się także realizacją elektryczności i oświetlenia w stacji telewizyjnej w Londynie i Arabii Saudyjskiej. Spółka zatrudnia 136 pracowników w tym ponad połowa to inżynierowie. Dyrektor Thomas Audin wyraża nadzieję, że uda się nawiązać współpracę i kontakty pomiędzy spółką, a przedsiębiorcami z naszego regionu.

Niemiecka firma proponuje także  uczniom i studentom praktyki, dlatego Pan Leszek Nowak poinformował, że dyrekcja CKZiU chętnie przystąpi do rozmów na temat współpracy w zakresie wymiany uczniów i podjęcia praktyk w Niemczech.

Podczas tego spotkania pojawiły się już pomysły na możliwości nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, którzy przyjęli zaproszenie Pana Thomasa Audina na wyjazd do jego firmy, aby ją obejrzeć, zapoznać się z nowymi technologiami spółki, z organizacją pracy i podjąć rozmowy na temat ewentualnej współpracy.

Burmistrz Jerzy Fabiś zadeklarował pomoc i udział w wyjeździe z przedsiębiorcami naszego regionu do Schulzendorf.