Spotkanie Noworoczne - 2016

8 stycznia 2016 r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej odbyło się Spotkanie Noworoczne burmistrza Kargowej Jerzego Fabisia z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami stowarzyszeń  oraz jednostek organizacyjnych.

Po powitaniu przybyłych gości burmistrz Kargowej przedstawił budżet gminy m.in. stan finansów gminy, zadłużenie w latach 2012 – 2016, wraz z prognozą spłaty długu i kosztami obsługi zadłużenia, strukturę dochodów i wydatków w roku 2016,  oraz planowane do realizacji  zadania inwestycyjne w roku 2016.

Następnie zastępca burmistrza Marta Paron przedstawiła koncepcję zagospodarowania terenu przeznaczonego pod strefę aktywności gospodarczej tj. terenu inwestycyjnego znajdującego się przy drodze krajowej nr 32 oraz omówiła uchwałę wchodzącą w życie 1 stycznia br., dającą przedsiębiorcom możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Burmistrz Jerzy Fabiś oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kargowej podziękowali wszystkim osobom, organizacjom, stowarzyszeniom, przedsiębiorcom za współpracę z gminą i Gminnym Centrum Kultury, którzy pomogli i wsparli szereg imprez i przedsięwzięć organizowanych w gminie Kargowa oraz złożyli życzenia noworoczne wszystkim uczestnikom spotkania.

Po prezentacji wystąpili zaproszeni goście: Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski, Jolanta Fedak Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Stanisław Tomczyszyn Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Ignacy Odważy Burmistrz Sulechowa i Jacek Kolesiński Wójt Gminy Siedlec.

W dalszej części spotkania odbył się koncert noworoczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Rostarzewie, po którym Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kargowej Henryka Kamińczak wraz z Burmistrzem Kargowej Jerzym Fabisiem wznieśli toast noworoczny, życząc wszystkim wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Udział w spotkaniu wzięli również: Markus Mücke Burmistrz Gminy Schulzendorf wraz z delegacją, Grzegorz Doszel - Wójt Bojadeł, Bernard Radny - Burmistrz Babimostu,  Izabella Staszak - Wójt Gminy Trzebiechów, Czesław Fiedorowicz radny sejmiku Województwa Lubuskiego i Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Daniel Brychcy – Przewodniczący Młodzieżowej Rady, Jakub Żurowski - Dyrektor Nestle Polska S.A. Oddział w Kargowej, Marlena Woźniak - Dyrektor oddziału w Kargowej BS w Kożuchowie,  Maria Rajewska - Prezes GS SCh, Brygida Wróblewska - Prezes Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oraz członkowie UTW, lokalni przedsiębiorcy m.in. Jarosław i Tadeusz Brychcy, Piotr Woś, Henryk Tomys, Jerzy Tomaszewski, Ewa i Ryszard Kulus, Stanisław Szukalski, Ryszard i Damian Maj, Jan Borkowski, Zdzisław Kmito, Elwira i Andrzej Odrobni, Tadeusz Górski, Jerzy Jaszczak, Sławomir Kleniewski, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, sołtysi, radni oraz mieszkańcy Kargowej.

Do pobrania: