Spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z sytuacją występowania koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, podinspektor ds. zarzadzania kryzysowego – Szymon Wawrzynowicz, zastępca Burmistrza – Marta Paron, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Zbigniew Michalski, Kierownik OPS Anna Wierzbińska, sekretarz gminy, skarbnik gminy.

Burmistrz przekazał uwagi i zalecenia Wojewody Lubuskiego ze spotkania burmistrzów u Wojewody w dniu wczorajszym.

Apeluje się do rodziców dzieci szkolnych i przedszkolnych, aby w związku z zamknięciem placówek oświatowych dzieci nie przebywały na placach zabaw, młodzież nie organizowała spotkań i skupisk na mieście. Sytuacja będzie monitorowana przez policję. Zawieszenie zajęć nie jest czasem ferii. To czas  kwarantanny, unikania skupisk ludzkich.

Wydano polecenie aby Ośrodek Pomocy Społecznej monitorował sytuację życiową seniorów i osób potrzebujących pomocy.

Polecono odwołać treningi prowadzone przez kluby sportowe.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy w miarę możliwości o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim.

APELUJE SIĘ o przestrzeganie zasad higieny i o śledzenie na bieżąco głównego inspektora sanitarnego, ministerstwa zdrowia, ministerstwa edukacji narodowej  i wojewody lubuskiego oraz komunikatów przekazywanych przez burmistrza na stronie internetowej i facebook.