Spotkanie Burmistrza Kargowej z inicjatorami powstania „Bocianiego Gniazda”

Pod koniec lutego br. w Wojnowie została wymieniona platforma gniazda bocianiego wraz ze słupem. Sprawna akcja nie udałaby się bez pomocy Pana Henryka Okupskiego, który udostępnił swój sprzęt i słup podtrzymujący platformę. Podobna akcja miała miejsce w Głuchowie na posesji Pana Stanisława Szukalskiego i tym razem to Pan Szukalski służył dużą pomocą przy remoncie gniazda udostępniając podnośnik do zamontowania nowej platformy. Obydwie interwencje nie uszły uwadze prof. Leszka Jerzaka z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie Prezesa Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Zielonej Górze. Na spotkaniu zorganizowanym w kargowskim ratuszu, w obecności Pana burmistrza Jerzego Fabisia, Pan profesor Jerzak wraz z lokalnymi przyrodnikami i miłośnikami bocianów – Panem Jerzym Jaszczakiem, Panem Jerzym Wirskim i Panem Andrzejem Kowalskim, którzy byli inicjatorami obu interwencji, podziękowali Panu Stanisławowi Szukalskiemu i Panu Henrykowi Okupskiemu za pomoc przy remontach gniazd. Prof. Jerzak zwrócił uwagę na fakt, że skoro wszystkie gniazda bocianie w gminie Kargowa są zasiedlone to znak, że nasze środowisko jest czyste bo tylko w takim bociany chcą bytować.

W związku z tym, że w naszej gminie nastąpił przyrost liczby bocianów, w przeciwieństwie do zmniejszającej się populacji w województwie, nasi goście zaproponowali, by w gminie Kargowa zorganizować obchody Święta Bociana!

Panowie już umówili się na kolejne akcje, tym razem obrączkowania młodych bocianów.

My również dołączamy się do podziękowań dla obu Panów za bezinteresowną pomoc.