Społeczna Rada Gospodarcza

W celu realizacji zadań Gminy Kargowa i budowania wspólnego partnerstwa w zakresie polityki rozwoju gospodarczego Gminy Kargowa została powołana Społeczna Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Kargowej reprezentująca przedsiębiorców i lokalne środowisko gospodarcze.

Do zakresu działań Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Kargowej należy w szczególności:

  1. udział lokalnych podmiotów gospodarczych w procesie tworzenia strategicznych programów gospodarczych gminy,
  2. wspólna aktywizacja gospodarcza gminy,
  3. wspólne podejmowanie działań w zakresie promocji miasta,
  4. opiniowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju gospodarczego gminy, spraw związanych z ochroną środowiska oraz innych spraw zgłoszonych przez Burmistrza Kargowej, członków Rady i inne organizacje środowiska gospodarczego.

Szczegółowy tryb pracy Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Kargowej określa regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.