Spis zwierząt

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze umieszczamy ulotkę informacyjną skierowaną do posiadaczy zwierząt gospodarskich.