RP PROJEKT

Budownictwo

RP PROJEKT

Jasna 12
64-200 Babimost (woj. lubuskie)

Opis

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Oferta

Z dniem 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości (popularnie zwanych certyfikatami energetycznymi, świadectwami energetycznymi), który wynika z przepisów Prawa budowlanego. Świadectwo charakterystyki energetycznej określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

W świetle obowiązujących przepisów świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości i wymagane na etapie oddawania budynku do użytkowania. W związku z powyższym oferujemy Państwu wykonanie świadectwa energetycznego będącego niezbędnym załącznikiem do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.