Rozbudowa świetlicy w Smolnie Małym

Zbliża się koniec prac związanych z rozbudową świetlicy w Smolnie Małym. Roboty rozpoczęły się latem, a przewidziany termin ich zakończenia to początek grudnia. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 215 tys. złotych. W budynku istniejącym przewidziano zaplecze techniczne, węzeł sanitarny dla niepełnosprawnych oraz część komunikacyjną. Projektowana rozbudowa powiększa budynek o pomieszczenie sali głównej świetlicy. Powierzchnia całkowita budynku po rozbudowie wyniesie około 76 m2.