Rozbudowa stacji uzdatniania wody

Ruszyły prace związane z rozbudową stacji uzdatniania wody w Kargowej wraz z częściową przebudową istniejących urządzeń i obiektów oraz budową rurociągu tłocznego wód popłucznych.