Remont drogi woj. nr 313 na odc. Babimost - Kargowa zakończony

Miło nam poinformować, iż zadanie polegające na remoncie drogi woj. nr 313 na odc. Babimost - Kargowa zostało zakończone. Łączna wartość remontu wyniosła ok. 0,18 mln zł i był on finansowany w całości ze środków własnych Województwa Lubuskiego.
Remont wykonano na odc. 628 m. W ramach remontu istniejącą nawierzchnię bitumiczną lokalnie sfrezowano, wyrównano w-wą z betonu asfaltowego, następnie na całej szerokości jezdni ułożono nową w-wę ścieralną.
 
Dziękujemy w imieniu mieszkańców. Przed ponad dziesięciu laty zmodernizowano tę trasę, pomijając odcinek przeznaczony pod planowaną obwodnicę. Jak widać na razie obwodnicy nie będzie. To był argument do przekonania zarządcy drogi do modernizacji nawierzchni, zdezelowanej zębem czasu. Stąd słowa podziękowania dla zarządcy drogi - ZDW w Zielonej Górze i kierownika rejonu Pana Cezarego Nowaka, są jak najbardziej zasłużone.