Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola oraz do oddziałów przedszkolnych w Kargowej.

Od dnia 10.05.2021 r. elektroniczny Wniosek o przyjęcie kandydata można wypełnić wchodząc na stronę www.przedszkole.kargowa.pl, zakładka Moduł Naboru, a następnie wydrukować go, podpisać i wraz z załącznikami dostarczyć do placówki do 14.05.2021 r. Wnioski można także otrzymać w przedszkolu lub szkole.