Przyroda gminy Kargowa – jak ją poznawać i chronić?

Przyroda gminy Kargowa – jak ją poznawać i chronić?

W książeczce tej autorzy starają się przybliżyć Czytelnikom walory przyrodnicze gminy Kargowa. Książka adresowana jest do mieszkańców, a także turystów i odwiedzających gminę gości - wszystkich, którzy chcą się o otaczającej ich przyrodzie czegoś dowiedzieć, zrozumieć zachodzące w niej procesy i przemiany, poznać gatunki, które żyją wokół. Z publikacji dowiemy się również jak przyrodę poznawać, co jej z naszej strony zagraża i jak ją skutecznie chronić.