Przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę

Burmistrz Kargowej informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt w gospodarstwie rolnym. (wysoce zajadliwa grypa ptaków, ASF).

O status rzeczoznawcy może ubiegać się osoba która:

  • posiada wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
  • ukończyłam  studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
  • posiadają co najmniej wyksztalcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  • ukończyły co najmniej zasadnicza szkołę zawodową lub dotychczasowa szkołę zasadnicza kształcącą w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  • ukończyły zasadnicza szkołę zawodową lub dotychczasowa szkołę zasadnicza kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wypłacane jest ono przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie wniosków do Urzędu Miejskiego w Kargowej w Pokoju nr 8.