Przedstawiciele PKN Orlen po raz kolejny w Kargowej

W dniu 10 lipca w Urzędzie Miejskim miało miejsce kolejne ważne spotkanie z przedstawicielami PKN Orlen. W spotkaniu uczestniczyli ze strony spółki Dyrektor Działu Nieruchomości Stacji Paliw PKN Orlen Pani Zuzanna Sucharda-Modelskia, Pan Rafał Mierzyński z Regionu Inwestycji Stacji Paliw Północ i Krzysztof Moliński z Zespołu Nieruchomości Stacji Paliw, natomiast ze strony gminy - burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Henryka Kamińczak, Prezes ZGK Sp. z o.o. Henryk Jagoda oraz urbanista Marek Czapliński.

Na spotkaniu dokonano wstępnych ustaleń dotyczących warunków zamiany nieruchomości pomiędzy gminą a Spółką oraz spraw związanych z uzbrojeniem terenu i przebudową drogi krajowej. W wyniku tych rozmów w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od koncernu informację, że Orlen przeprowadzi ponowną analizę opłacalności realizacji stacji paliw w Kargowej na oferowanej przez nas nieruchomości.

Przedstawiciele PKN Orlen poinformowali również, że jest przygotowywany nowy projekt zagospodarowania terenu uwzględniający wytyczne GDDKiA jak również potrzeby operatora stacji paliw dotyczące skomunikowania nieruchomości z drogą krajową oraz, że przeprowadzenie zamiany nieruchomości wymaga uzyskania zgód odpowiednich organów wewnętrznych Spółki w tym Zarządu PKN Orlen S.A.

Niestety mnogość szczebli decyzyjnych pochłania wiele czasu dlatego musimy uzbroić się w cierpliwość.