Przedstawiamy Państwu wyjaśnienia kierownika robót sanitarnych przy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Kargowej

Dzień Dobry Państwu.

Pozwolę sobie ponownie zabrać głos, jako ten, który nadzoruje roboty rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kargowej. Pogorszenie jakości wody nastąpiło w związku z podwyższoną liczbą mikroorganizmów, z wykluczeniem obecności bakterii grupy coli. Powyższy efekt wynika z przebiegu robót modernizacyjnych, polegających na wymianie armatury i orurowania w jednym z ujęć głębinowych. Po wymianie uzbrojenia ujęcia konieczna była dezynfekcja wody, płukanie oraz oczekiwanie na wyniki. To zajęło czas, a układ hydrauliczny jest taki, że 2 rurociągi z dwóch osobnych ujęć łączą się w jeden. Od momentu wyłączenia do oczekiwania na wyniki zajmuje to co najmniej 5 dni. Jest to czas, gdy woda stoi i mogą pojawić się mikroorganizmy. Wynika to  z zastania wody, jako że połączenie rurociągów w jeden powoduje, że mikroorganizmy z nieużywanego rurociągu przeniknęły do drugiego. Ponadto trwa stabilizacja mikroflory na złożu filtracyjnym, która musi się ukształtować. Do tej pory przeprowadziliśmy wiele modernizacji w historii naszej firmy i to są INCYDENTY, wpisane w modernizacje - nie tylko u państwa, ale na wielu obiektach również. Nie da się ich uniknąć, natomiast nie ma żadnych bakterii grupy Coli, Escherichia coli i Enterokoków, co pokazuje, że zostało wszystko starannie, z zachowaniem higieny przeprowadzone. Od momentu informacji o zwiększeniu mikroorganizmów doszło już do płukania całego układu, więc liczba mikroorganizmów będzie regularnie spadać i lada dzień woda będzie już nie tylko czysta fizykochemicznie, ale i bez problemów z mikroorganizmami.  Proszę zatem nie obwiniać za tę sytuację - podwyższoną liczbę mikroorganizmów, które zawsze występują w wodzie w minimalnych ilościach - ani pana prezesa p. H. Jagody, ani p. burmistrza J. Fabisia.

Proszę o cierpliwość i życzę państwu wszystkiego dobrego!

 Michał B. Sobczak – kierownik robót sanitarnych przy SUW w Kargowej