Prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim

Drodzy Mieszkańcy,

Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem, w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie Miejskim w Kargowej  oraz gminnych jednostkach organizacyjnych. Jeśli sprawy nie są pilne prosimy o odłożenie ich na późniejszy termin. Poniżej podajemy zalecane formy kontaktu:

·        - telefonicznie pod nr  68 35 25 131

·        - poprzez pocztę elektroniczną na adres: urzad@kargowa.pl

·        - poprzez korespondencję w formie tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa

Wszelkie opłaty i należności prosimy o wpłacanie na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kargowej: 98 9673 1020 0020 0200 0114 0002, natomiast podatki od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych prosi się o wpłacanie na konta indywidualne podane na decyzjach podatkowych.