Program Wieloletni „Senior+”

W dniu 01 lipca 2021 r. została podpisana umowa między Wojewodą Lubuskim – Władysławem Dajczakiem, a Gminą Kargowa reprezentowaną przez burmistrza Jerzego Fabisia w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021. Umowa dotyczy modułu II – zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Gmina Kargowa otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 63850,38 zł. W 2021 roku na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, przeznaczono środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 59 149 943,69 zł.

Dzienny Dom „Senior+” w Kargowej - zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025