Prace remontowe w Dziennym Domu Senior+

Od początku października trwają prace remontowe w pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury w Kargowej, które zostaną przystosowane do pobytu dla przyszłych uczestników Dziennego Domu Senior+. W ramach modernizacji adoptowane zostaną pomieszczenia po bibliotece, po mieszkaniu służbowym oraz po kawiarence. Działalność placówki ma się rozpocząć z początkiem przyszłego roku. Już trwa rekrutacja dla chętnych do korzystania z usług Domu. Wkrótce też ogłoszony zostanie nabór na stanowisko koordynatora, który zajmie się prowadzeniem i organizacją placówki.

Celem utworzenia Dziennego Domu "Senior +" jest zapewnienie przez 8 godzin dziennie wsparcia seniorom z terenu gminy w wieku 60+ poprzez umożliwienie korzystania z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego. Oferta skierowana do seniorów obejmować będzie usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Seniorzy będą mieli do dyspozycji pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcje sali spotkań i jadalni, pomieszczenia kuchenne ze zmywalnią, klub z biblioteczką, prasą, komputerem z dostępem do Internetu i TV, pomieszczenie do odpoczynku, łazienką z toaletami i prysznicem, pralką i miejscem do prasowania oraz salę do aktywności ruchowej. Pomieszczenia będą przystosowane również do osób niepełnosprawnych. Zapewniony będzie dojazd z miejsca zamieszkania oraz odwóz, a także ciepły posiłek.

Utworzenie Dziennego Domu Senior+ zostanie dofinansowane z Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Senior+” edycja 2017 r. Wartość zadania wynosi ok. 360 tys. z czego tylko 20% gmina musi dołożyć z własnego budżetu.