Pozyskano środki na wyposażenie placu zabaw

W Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, po długiej procedurze oceny wniosku o przyznanie pomocy, Prezes Zarządu i Skarbnik Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Kargowej podpisali umowę na dofinansowanie wyposażenia powstającego placu zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w naszym mieście. Kwota dofinansowania wyniesie  88.157  złotych i stanowić będzie 90 % kosztów kwalifikowanych projektu. Dzień podpisania umowy jest dniem, od którego wydatki uznawane są za kwalifikowane tzn. mogą być pokryte z otrzymanego dofinansowania. Przedłużająca się procedura oceny wniosku oraz  brak umowy o dofinansowanie spowodowały znaczne opóźnienie w oddaniu placu do użytku ,mimo że teren był przygotowany już w grudniu 2016 roku. Wcześniejsze   wyposażenie placu zabaw spowodowałoby utratę  możliwości  jego sfinansowania z otrzymanych środków Unii Europejskiej.

UTW zobligowany został umową i warunkami programu do poniesienia wydatków ze środków własnych, w wysokości 10 % kosztów projektu, którego wartość określi postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. W pierwszym półroczu plac zabaw będzie gotowy na przyjęcie dzieci.

W styczniu bieżącego roku gmina rozpoczęła starania o uzyskanie dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wymianę urządzeń na placu zabaw w parku miejskim. Ale to już kwestia drugiej połowy tego roku.