Pożegnanie klas ósmych

W czwartek 24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku dla absolwentów szkoły podstawowej. Uroczystość rozpoczął swoim przemówieniem  dyrektor pan Zbigniew Michalski, gratulując uczniom osiągnięć i wręczając im stypendia i świadectwa z wyróżnieniem. Stypendium dyrektora zostało przyznane Paulinie Kleniewskiej, Wojciechowi Rulkowskiemu, Aleksandrze Włosek, Julii Dziubie, Kalinie Grabarczyk i Natalii Kozak, natomiast świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Wiktoria Sip, Marta Szymańska, Hanna Gągorowska, Michał Olszewski, Kornelia Rysman, Julia Buda, Blanka Gałęzowska i Nina Pietruszka.

Następnie głos zabrali  burmistrz

pan Jerzy Fabiś oraz przewodniczący Rady Miejskiej pan Łukasz Pokorski, którzy podziękowali wszystkim za pracę włożoną w naukę w całym okresie kształcenia w szkole podstawowej, pogratulowali sukcesów i złożyli życzenia powodzenia na kolejnych etapach edukacji. W kolejnej części uroczystości pan dyrektor wręczył pozostałe świadectwa i listy gratulacyjne dla Rodziców, a pani Elżbieta Żukowska przekazała upominki zakupione przez Radę Rodziców.

Pani Monika Milczyńska wręczyła również nagrodę dla Julii Kaiser za udział w konkursie języka niemieckiego na szczeblu rejonowym, oraz dla Daniela Spyrki, który w tym roku szkolnym zdobył tytuł finalisty tego konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Uroczystość zakończył program artystyczny przygotowany przez absolwentów.

 
Link do zdjęć