Postępowanie dotyczące budowy toru do jazdy rowerem pumptrack w Kargowej

W dniu 5 sierpnia 2021 r. ogłosiliśmy po raz trzeci postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) na budowę toru do jazdy rowerem pumptrack.

Materiały dotyczące postępowania znajdują się na stronie miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID Postępowania: b223ac0e-30b3-4e18-964c-1195f4bc9b30

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b223ac0e-30b3-4e18-964c-1195f4bc9b30