Postępowanie dotyczące budowy placu zabaw

W dniu 9 sierpnia 2021 r. ogłosiliśmy postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) na budowę placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kargowej.

Materiały dotyczące postępowania znajdują się na stronie miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID Postępowania: 1f9a441d-6595-45d4-be16-8d8d8f8ec856

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1f9a441d-6595-45d4-be16-8d8d8f8ec856