Porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W związku z czasowym zawieszeniem osobistego udzielania porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przekazujemy zasady udzielania porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.