Podziękowania dla honorowych krwiodawców

W dniu 17 stycznia 2018 r. po raz pierwszy w tym roku odbył się pobór krwi w Kargowej. Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich honorowych krwiodawców, którzy byli gotowi oddać i do tych co mogli oddać krew / na zarejestrowanych 10 chętnych zakwalifikowało się i oddało krew 7 osób. Pobrano 3.150 ml krwi pełnej.

Stale oczekujemy na większą ilość chętnych krwiodawców. Jesteśmy dumni, że nasi mieszkańcy znajdują czas i szczere chęci pomocy.

Dziękujemy w imieniu potrzebujących i zachęcamy Państwa do dalszej pomocy innym.

Najbliższy termin ponownego poboru krwi w Kargowej to dzień 11 kwietnia 2018 roku, na który już dziś zapraszamy.

Dziękujemy również Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze za sprawne i fachowe wykonanie poboru krwi oraz niezawodne, cykliczne odwiedzanie naszej gminy.