Podziękowania dla honorowych krwiodawców

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób o "wielkim sercu", które 8 grudnia 2020 roku w mobilnym punkcie poboru krwi przed ratuszem w Kargowej oddały honorowo krew. Zgłosiły się 23 chętne osób, ale krew mogło oddać 20 osób. Pobrano 9.000 ml krwi pełnej. Ludzka krew jest bezcenna, dlatego składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Kierujemy również podziękowania dla tych osób, które chciały oddać krew, ale z różnych przyczyn nie mogły tego uczynić. Gmina Kargowa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry zachęcają do dalszej pomocy innym. Każdy honorowy dawca i każda kropla podarowanej bezinteresownie krwi są na wagę złota. Dziękujemy.