Podpisanie umowy z gminą Schulzendorf

23 lipca 2009 roku w podberlińskiej Gminie Schulzendorf została podpisana umowa partnerska przez burmistrzów Gmin – Janusza Kłysa – Burmistrza Kargowej i dr Herberta Burmeistera – Burmistrza Schulzendorf. Umowa Partnerska określa cele i ideę współpracy oraz jej obszary.
Podczas uroczystego spotkania burmistrzo-wie prezentowali swoje Gminy. Przedstaw-iciele mediów kierowali wiele pytań do Burmistrza Janusza Kłysa, między innymi pytali o wrażenia z pobytu w Schulzendorf. Odpowiadając Burmistrz Janusz Kłys podkreślił życzliwość mieszkańców i władz z jaką delegacja Polska spotkała się w Gminie partnerskiej oraz podziwiał wszechobecną zieleń i czystość Schulzen-dorf. Godną podziwu jest hala sportowa, obszerna remiza strażacka z wyposażeniem a także szkoła. Współpraca z gminą Schulzendorf rozpoczęła się już jesienią ubiegłego roku. Młodzież z naszej gminy wzięła udział w rozgrywkach piłkarskich
w Schulzendorf a w okresie Dni Kargowej sportowcy niemieccy gościli w Kargowej.
Burmistrz Herbert Burmeister stwierdził że do współpracy zaproszeni zostaną wszyscy chętni i aktywni mieszkańcy. Podczas powrotu z Dni Kargowej zapytał młodzież w autobusie – czy chcieliby ponownie przyjechać do Kargowej – odpowiedz brzmiała : Tak Tak Tak
Delegacja Niemiecka została zaproszona do naszej Gminy, na Dożynki Gminne do Starego Jaromierza w dniu 30 sierpnia, połączone z 300 - leciem założenia wsi, 60 - leciem OSP i przekazaniem sztandaru strażakom – ochotnikom.
Współpraca została sformalizowana. Zapraszamy więc do współpracy wszystkich aktywnych mieszkańców gminy.