Pierwsze forum uniwersytetów

Pierwsze forum uniwersytetów.

Źródło: Gazeta Na temat (Czwartek, 30.11.2017 r.).