Pierwsza - inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Kargowej

W dniu 21 listopada 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej przy ul. Browarnej 7 odbyła się pierwsza, w kadencji 2018 – 2023, sesja Rady Miejskiej. Posiedzenie Rady zostało zwołane przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I Postanowieniem z dnia 2 listopada 2018 roku. Sesja poświęcona była głównie złożeniu ślubowania przez radnych i burmistrza, co stanowi obligatoryjny warunek objęcia mandatu, a także dokonaniu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Po wysłuchaniu hejnału naszego miasta Pan Łukasz Kubalski przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Kargowej wręczył wszystkim nowo wybranym radnym oraz burmistrzowi zaświadczenia potwierdzające wyniki wyborów z dnia 21 października br. Następnie w drodze tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna przez swego przewodniczącego obwieściła, że Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kargowej większością głosów został wybrany Pan Łukasz Pokorski. Na wiceprzewodniczących rady, w głosowaniu tajnym, większością głosów, zostali wybrani: Pani Ewelina Kliks i Pan Daniel Walczak.

W drugiej części sesji odbyła się ceremonia ślubowania, gdyż objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą dokonania tego aktu wobec rady miejskiej. Pan Jerzy Fabiś odczytując rotę "Obejmując urząd Burmistrza Kargowej, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy" dodał "Tak mi dopomóż Bóg." Zaprzysiężeniu władzy uchwałodawczej i wykonawczej towarzyszyły brawa, gratulacje i życzenia licznie zgromadzonych gości i mieszkańców miasta i gminy Kargowa.