Październik – Miesiąc Seniora w Kargowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

1.X. – Prezes KUTW  Brygida Wróblewska uczestniczyła jako delegat w Obywatelskim Parlamencie Seniorów w Warszawie, gdzie przyjęto Deklarację Programową pod hasałem „Seniorzy i przyszłość Polski”.

6.X. – Odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Słuchacze udali się autobusem do Obry Dolnej, gdzie zostali gościnnie przyjęci przez gospodarza wsi Michała Zielonkę. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, Ks. Proboszcz Marek Pietkiewicz, radni gminy  z Przewodniczącą Rady Miejskiej  Henryką Kamińczak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Waldemar Ligma oraz dzielnicowi kargowskiej policji Ilona Sulik i Maciej Oczujda. Burmistrz poinformował słuchaczy o nowych przedsięwzięciach w gminie, a dyrektor GCK omówił propozycje dalszej współpracy z KUTW.  Wykład inauguracyjny zastąpiły wystąpienia policjantów dotyczące bezpieczeństwa kargowskich seniorów.

5.X-15.X – Realizowano dalszą część programu „Aktywny senior” - w tym wykład na temat racjonalnego żywienia oraz gimnastykę rehabilitacyjno-korekcyjną prowadzoną przez pracownika Uniwersytetu Zielonogórskiego. Delegacje KUTW uczestniczyły też w uroczystych inauguracjach: Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie, UTW w Wolsztynie, UTW w Sulechowie, UTW w Zielonej Górze, UTW w Świebodzinie.

14.X – 50 słuchaczy KUTW wyjechało do Gorzowa Wlkp., gdzie przedstawiciele Gorzowskiego UTW jako przewodnicy zapoznali uczestników z tym miastem, jego infrastrukturą oraz historią. W godzinach popołudniowych słuchacze byli w Teatrze im. Osterwy na spektaklu pt. „Księżyc na Buffalo”.

16.X – W obchodach Wojewódzkiego Dnia Seniora w Zielonej Górze zorganizowanego pod patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak uczestniczyli: Brygida Wróblewska – jako członek Wojewódzkiej Rady Seniorów oraz Bernard Chmiel, który został wybrany na radnego Wojewódzkiego Parlamentu Seniorów.

17.X – Słuchacze KUTW uczestniczyli w spotkaniu autorskim z wrocławską pisarką Agnieszką Lingas- Łaniewską. Spotkanie odbyło się w Mediatece.

18.X – Drużyna KUTW uczestniczyła w zawodach kręglarskich w Babimoście zorganizowanych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, a cześć członków  KUTW wzięła udział w obchodach Dnia Seniora w Kargowej.