Pasowanie na ucznia

W dniu 07 listopada w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kargowej  im. Kapitana Więckowskiego 57 pierwszoklasistów zostało przyjętych w poczet uczniów szkoły. Pod opieką swoich wychowawczyń Pani Elżbiety Janik, Marioli Małycha i Elżbiety Pietek z wyciągnięta rączką w stronę sztandaru szkoły, złożyli okolicznościową  przysięgę.  Pasowania na ucznia dokonał Dyrektor Zbigniew Michalski a Burmistrz wręczył dyplomy i upominki. W swoich wystąpieniach Dyrektor życzył dzieciom radości i sukcesów podczas nauki oraz dobrych przyjaciół . Burmistrz nawiązał do wykonanych przez uczniów swoich portretów, które wyeksponowane na tablicach za każdą klasą utworzyły  ich pierwsze  tabla. Powiedział, że może w przyszłości w galowych strojach i granatowych "biretach"  będą odbierać dyplomy ukończenia studiów.

Dla uświetnienia tego dnia klasy starsze przygotowały występy, które bardzo podobały się licznie zebranym gościom. Wzruszającym momentem było zacytowanie wiersza Władysława Bełza „Katechizm polskiego dziecka”

 

- Kto ty jesteś?

- Polak mały.

 

- Jaki znak twój?

- Orzeł biały.

 

- Gdzie ty mieszkasz?

- Między swemi.

 

- W jakim kraju?

- W polskiej ziemi.

 

- Czem ta ziemia?

- Mą ojczyzną.

 

- Czem zdobyta?

- Krwią i blizną.

 

- Czy ja kochasz?

- Kocham szczerze.

 

- A w co wierzysz?

- W Polskę wierzę.

 

- Coś ty dla niej?

- Wdzięczne dziecię.

 

- Coś jej winien?

- Oddać życie

 

Życzymy nowym uczniom poznawania naszej historii i  rozwijania patriotyzmu oraz samych pozytywnych wrażeń w szkole.