Pani Józefa Ćwiertniewska - Honorowym Obywatelem Gminy Kargowa

Dnia 25 września 2017 roku o godz. 16.00  w Mediatece Gminnego Centrum Kultury w Kargowej przy ul. Słodowej 2 odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej poświęcona nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kargowa.

Zgodnie z porządkiem obrad XXX sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej Henryka Kamińczak zapoznała obecnych z treścią podjętej uchwały i stwierdziła, że na wniosek Burmistrza Kargowej: - za zasługi i zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju „Małej Ojczyzny”, za zdolność organizowania, sprzyjania, wspierania, promowania i popularyzację kultury, za zasługi  w upowszechnianiu kultury i harcerstwa wśród kargowskiej społeczności nadaje się Pani Józefie Ćwiertniewskiej tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Kargowa”.

Burmistrz Jerzy Fabiś przedstawił uzasadnienie wniosku o nadanie tego szczególnego wyróżnienia, a następnie wspólnie z Przewodniczącą Rady Miejskiej Henryką Kamińczak dokonali wręczenia medalu i aktu nadania: „Honorowy Obywatel Gminy Kargowa” oraz wręczyli kwiaty.

Składanym podziękowaniom i gratulacjom towarzyszyła podniosła i serdeczna atmosfera zebranych na posiedzeniu Rady Miejskiej.

W sesji uczestniczyli: Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski, miejscowe władze samorządowe w tym Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi , a przede wszystkim członkowie rodziny wyróżnionej, przyjaciele i znajomi oraz licznie przybyli mieszkańcy Kargowej.