Pamiętajmy o tych, co odeszli…

W przededniu Wszystkich Świętych Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz przedstawiciele Rady Miejskiej odwiedzili groby naszych zmarłych mieszkańców Zasłużonych dla Gminy Kargowa oraz Honorowych Obywateli Gminy Kargowa. Wiązanki i znicze zostały złożone na grobach prof. Zbigniewa Horbowego, Pani Niny Apicionek, Pani Józefy Ćwiertniewskiej, ks. Jana Zdziarskiego, Pana Edwarda Rabiegi. Znicze zostały zapalone również na grobie rodziny Nadolnych, pomordowanych w czasie II wojny światowej kobiet, dr. Stanisława Parchimowicza oraz na grobie Anny Sewohl, uczestniczki Powstania Wielkopolskiego, pochowanej na cmentarzu w Kopanicy.