Otrzymaliśmy życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Otrzymaliśmy życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, za które serdecznie dziękujemy. Są to życzenia od miejscowych przedsiębiorców, samorządowców, parlamentarzystów, instytucji oraz pozostałych firm i osób prywatnych. Dziękujemy i również życzymy Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

PARLAMENTARZYŚCI

1.           Robert Dowhan – Senator RP

2.           Waldemar Sługocki – Senator RP

3.           Katarzyna Osos – Poseł na Sejm RP

4.           Marek Ast – Poseł na Sejm RP

5.           Jacek Kurzępa – Poseł na Sejm RP

6.           Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm RP

7.           Tomasz Kucharski – Poseł na Sejm RP

8.           Jarosław Sachajko – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP

9.           Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

WOJEWODOWIE, MARSZAŁKOWIE, STAROSTOWIE, PREZYDENCI, BURMISTRZOWIE I WÓJCI

1.           Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski

2.           Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego

Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Semiku Województwa Lubuskiego

3.           Romuald Gawlik – Wicemarszałek Województwa

4.           Dariusz Wróblewski – Starosta Zielonogórski

Waldemar Kotlarski – Wicestarosta Zielonogórski

Edwin Łazicki – Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

5.           Janusz Frąckowiak – Starosta Wolsztyński

Piotr Krajewski – Wicestarosta Wolsztyński

Andrzej Wita – Przewodniczący Rady Powiatu Wolsztyńskiego

6.           Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielona Góra

7.           Gmina z Białorusi

8.           Ignacy Odważny – Burmistrz Sulechowa

9.           Wiesław Czyczerski – Burmistrz Zbąszynka

10.         Jan Mazur – Przewodniczący Rady Miejskiej   

11.         Grzegorz Doszel – Wójt Gminy Bojadła

12.         Izabella Staszak – Wójt Gminy Trzebiechów

13.         Anna Dunajska – Przewodnicząca Rady Gminy

14.         Tomasz Kurasiński – Burmistrz Zbąszynia

15.         Marek Furman – Przewodniczący Rady Miejskiej Zbąszynia

16.         Paweł Mierzwiak – Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

17.         Robert Milto – Przewodniczący Rady Miejskiej

18.         Cezary Sadrakuła – Burmistrz Sławy

19.         Sławomir Mazur – Przewodniczący Rady Miejskiej

20.         Adam Jaskulski – Wójt Gminy Świdnica

21.         Jacek Kolesiński – Wójt Gminy Siedlec

22.         Adam Kaźmierczak – Przewodniczący Rady Miejskiej

23.         Wojciech Lis – Burmistrz Wolsztyna

24.         Jarosław Adamczak – Przewodniczący Rady Miejskiej

25.         Bartłomiej Bartczak – Burmistrz Gubina

26.         Robert Sidoruk – Wójt Gminy Zabór

27.         Katarzyna Kromp – Wójt Gminy Tuplice

Sylwester Mazurkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy

 

HONOROWY OBYWATEL GMINY KARGOWA

1.           Elke i Stefan Pietriuk

 

MIEJSCOWI PRZEDSIĘBIORCY

1.           Ubojnia Drobiu Brychcy Kargowa

2.           Firma BOMADEK Trzebiechów

3.           Firma WOKAR Kargowa

4.           Firma Maximus Kargowa

5.           Ryszard Maj – Gospodarstwo Rolne Kargowa-Klępsk, AGRO-MAR, FARMA Sp. z o.o.

 

DYREKTORZY JEDNOSTEK oraz FIRMY

1.           Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty Gorzów Wielkopolski

2.           Czesław Fiedorowicz - Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

3.           Brygida Wróblewska - Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Zarząd i słuchacze, Honorowy Obywatel Gminy Kargowa

4.           Witold Silski – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła

5.           Agnieszka Stelmasik – Dyrektor Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

6.           Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

7.           Edmund Prekurat – Powiatowy Urząd Pracy

8.           Mirosław Ganecki – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

9.           Dyrekcja i pracownicy – Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

10.         Piotr Burtowski – Oddział ZUS w Zielonej Górze

11.         Jarosław Pańczuk wraz z pracownikami – Nadleśniczy (Nadleśnictwo Sulechów)

12.         Andrzej Popko wraz z pracownikami – Nadleśniczy (Nadleśnictwo Wolsztyn)

13.         Sulechowskie Stowarzyszenie Amazonek

14.         Akademia Piłkarska Falubaz

15.         Andrzej Rochmiński – Dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Beata Neckar-Goraj – Zastępca Dyrektora

Krzysztof Nowakowski – Zastępca Dyrektora

16.         Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

17.         Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

18.         Beata Kucuń – Dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

19.         Joanna Maciąg – Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci w Wojnowie; mali pacjenci wraz z kadrą

20.         nadkom. Ewa Klementowicz – p.o. Komendant Komisariatu Policji w Sulechowie

21.         podinsp. Piotr Fabijański Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze

22.         insp. Jarosław Janiak – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim

23.         Krzysztof Kielec – Prezes Zarządu

Stanisław Iwan – Wiceprezes Zarządu

Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

24.         Paweł Tomczak – Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP

Leszek Świętalski – Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP

Marek Olszewski – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

25.         Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP

26.         Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

27.         Hanna Nowicka – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z pracownikami

28.         Lubuska Izba Rolnicza

29.         Jerzy Bielawski – Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku

30.         Marian Pasiński – Polski Związek Działkowców Okręg w Zielonej Górze

31.         Andrzej Gonia – Dyrektor Oddziału Lubuskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

32.         płk Jacek Kiliński, Żołnierze i Pracownicy RON – 5 Lubuskiego Pułku Artylerii

33.         płk Grzegorz Dyrka – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze

34.         płk dr Mirosław Szwed, Żołnierze oraz Pracownicy  Resortu Obrony Narodowej – 4.  Zielonogórski Pułku Przeciwlotniczego

35.         ks. Marcin Bobowicz

36.         ks. Sławomir Kukla

37.         Marlena Woźniak – Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, Oddział Kargowa

38.         Bank Spółdzielczy w Siedlcu – Zarząd i Rada Nadzorcza

39.         Bank Gospodarstwa Krajowego – Oddział w Zielonej Górze

40.         Henryk Jagoda – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej z pracownikami

41.         Robert Majdecki – Prezes Wojskowego Koła Łowieckiego „Diana” Sulechów

42.         Zespół BGW Projekt

43.         Alicja Gawarecka-Szymańska – Firma usługowo-handlowa „ALGA”

44.         Zarząd Tonsmeier Zachód – Anna Więckiewicz i Magdalena Krzeszewska (członkinie zarządu)

45.         Zbigniew Olechnowski – Zakład Elektrotechniczny Domel

46.         Teresa Grzywaczewska wraz z pracownikami – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

47.         Kancelaria Prawnicza Kwietniowscy & Wspólnicy

48.         Tomasz Warężak – Dyrektor Biura Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

49.         Firma TER-COM – Bogdan Terpiłowski oraz pracownicy

50.         Enea Operator

51.         Firma PGNiG

52.         Grzegorz Wiater – Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

53.         Redaktor Naczelna – Rozalia Kaczmarek – „Dzień po dniu”

54.         Wojciech Kaczmarek – LEHMANN + PARTNER

55.         Firma SOLARIS

56.         Zbigniew Zaborowicz – Prezes Zarządu PKS Zielona Góra i pracownicy

57.         Terra Group

58.         Firma BERG - Zarząd i Zespół spółki

 

OSOBY PRYWATNE

1.           Regina Zimmerninkat z Berlina

2.           Hanna Izydorczyk (Zgierz)