Otrzymaliśmy środki na żłobek – kolejne inwestycje w oświatę

W czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu programu rządowego „Maluch +”. Gmina Kargowa również znalazła się na liście samorządów, które otrzymają wsparcie. Dofinansowanie, o które się staraliśmy, wyniesie 725 tys. zł i będzie przeznaczone na utworzenie klubu dziecięcego dla dzieci do lat trzech w budynku szkoły przy ulicy Kościelnej. Udział własny gminy zwiększy wartość projektu o 181 tys. zł. W ramach zadania, oprócz wygospodarowanego miejsca dla maluchów na parterze budynku z oddzielnym wejściem, powstanie duży plac zabaw na bezpiecznym podłożu bezspoinowym, na którym stanie wielki zestaw zabawowy w kształcie statku o wymiarach ok. 15x10 m. Uruchomienie klubu dziecięcego, do którego przyjmowane będą dzieci powyżej pierwszego roku życia, planowane jest 2 stycznia 2022 r. Zapewnimy 22 miejsca dla najmłodszych. W związku z planami przeniesienia wychowania przedszkolnego do budynku na ulicę Kościelną, nowoczesny i obszerny plac zabaw będzie z pewnością wykorzystany przez większą liczbę dzieci.

Zanim to zadanie zostanie zrealizowane, to w nowym roku powstanie plac zabaw dla dużej rzeszy przedszkolaków i uczniów klas najmłodszych w pobliżu istniejącego, z wykorzystaniem środków, które otrzymamy z Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła. Pomimo ograniczonej puli środków na inwestycje w roku 2021 planujemy wymianę nawierzchni na obecnym placu zabaw na poliuretanową. Stanie się to możliwe po zwiększeniu dochodów gminy w wyniku niewielkiej podwyżki podatków przez Radę Miejską. Wygenerowana kwota powinna wystarczyć na poprawę bezpieczeństwa bawiących się  dzieci na tym placu zabaw. Na terenie szkoły będą trzy place zabaw dla różnych grup wiekowych.

Do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w roku szkolnym  2021-22 będzie uczęszczało w sumie około 700 dzieci żłobkowych, przedszkolaków i uczniów. Jednocześnie przygotowujemy się do przeprowadzenia w okresie wakacji w przyszłym roku gruntownego remontu sanitariatów w budynkach przy ulicy Szkolnej.

Kończymy realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  „Edukacja przedszkolna – edukacją przyszłości” o wartości ponad 400 tys. zł, w ramach którego zostały zamontowane klimatyzatory w czterech salach na II piętrze dla przedszkolaków.

Link do ogłoszonych wyników https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2021-modul-1-i-modul-1b