Opieka wytchnieniowa

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła wznowienie programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osoby niepełnosprawnej” na rok 2021. Gmina Kargowa od początku zainicjowania programu aplikuje o środki na „Opiekę wytchnieniową”, również w 2021 roku przystąpimy do realizacji programu. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Program „Opieka wytchnieniowa” powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy pomocy proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kargowej.