Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Kargowej, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), odwołuje IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie m. Kargowa, gm. Kargowa, oznaczonych nr 1182/35 o pow. 651 m2 oraz nr 1182/36 o pow. 645 m2, ogłoszony na dzień 27 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej przy ul. Rynek 33 w Kargowej. Dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG2S/00010896/6. Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Cena wywoławcza nieruchomości nr 1182/35 wynosiła 41.500,00 zł, a wadium 4.150,00 zł, natomiast cena wywoławcza nieruchomości nr 1182/36 wynosiła 41.000,00 zł, a wadium 4.100,00 zł.

Powodem odwołania przetargu są roszczenia do nieruchomości.

Do pobrania: