Oddaj krew. Uratuj życie - 8 grudnia 2020 r.

Oddaj krew. Uratuj życie - 8 grudnia 2020 r.